Certifikace osob

Technik NDT zkoušení ve stavebnicví